czym jest mediacja?

Mediacja to dobrowolny i poufny proces dochodzenia przez strony sporu do jego rozwiązania na drodze negocjacji.

Rozwiązanie wypracowywane jest z udziałem cieszącej się powszechnym zaufaniem osoby trzeciej - w postaci mediatora.

Czytaj więcej

Jak możemy Ci pomóc?

Szkolenia

Czytaj więcej

Baza wiedzy

Czytaj więcej
Mediacje w sprawach gospodarczych- panel dyskusyjny 24 stycznia 2020r.
27.01.2020

W dniu 24 stycznia 2020r., odbył się Panel dyskusyjny "Mediacje gospodarcze" organizowane przez Centrum Arbitrażu i Mediacji w Kielcach. W panelu wystąpili przedstawiciele Sądownictwa, Prokuratury oraz Przedsiębiorców.

Czytaj więcej
Mediacje w sprawach gospodarczych- panel dyskusyjny 24 stycznia 2020r.
10.01.2020

Mediacje w sprawach gospodarczych – panel dyskusyjny   W ramach działań popularyzujących ideę mediacji gospodarczych Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej organizuje cykl spotkań z udziałem wszystkich zainteresowanych.

Czytaj więcej