Mediacje w sprawach gospodarczych- panel dyskusyjny

Mediacje w sprawach gospodarczych

– panel dyskusyjny

 

W ramach działań popularyzujących ideę mediacji gospodarczych Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej organizuje cykl spotkań z udziałem wszystkich zainteresowanych. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości RP jedną z grup interesariuszy mediacji w sprawach gospodarczych są m.in. przedsiębiorcy, mediatorzy, przedstawiciele sądownictwa oraz prokuratury.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wystąpienia p. Jakuba Śwituka – mediatora – specjalisty w sprawach mediacji gospodarczych i administracyjnych.

Szczególnie zachęcamy do udziału przedstawicieli przedsiębiorców współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami oraz urzędami.

Panel dyskusyjny odbędzie się w dn. 22 listopada 2019 r. w Kieleckim Parku Technologicznym, (Kielce, ul. Olszewskiego 6, budynek Orange Inc., Sala Dolina Krzemowa, godz. 9.30).

 

 

 

 

 

Powrót