Mediacje w sprawach gospodarczych- panel dyskusyjny 24 stycznia 2020r.

Mediacje w sprawach gospodarczych

– panel dyskusyjny

 

W ramach działań popularyzujących ideę mediacji gospodarczych Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej organizuje cykl spotkań z udziałem wszystkich zainteresowanych. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości RP jedną z grup interesariuszy mediacji w sprawach gospodarczych są m.in. przedsiębiorcy, mediatorzy, przedstawiciele sądownictwa oraz prokuratury.

Szczególnie zachęcamy do udziału przedstawicieli przedsiębiorców współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami oraz urzędami.

Panel dyskusyjny odbędzie się w dn. 24 stycznia 2020 r. w Qubus Hotel Kielce – ul. Składowa 2, 25-505, Kielce, godz. 9:30.

Powrót