Punkt Informacyjny CAM przy SIPH

zgłoś się do nas

Zapraszamy od Pon.-Pt. w godzinach od 8:00 do 15:00

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce