Szkolenie „Mediacje gospodarcze” – 13.09.2019

Szanowni Państwo,

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach z informuje o funkcjonowaniu przy Izbie od sierpnia 2018 r. Centrum Arbitrażu i Mediacji. Nasze Centrum jest częścią ogólnopolskiej Sieci CAM utworzonej w ramach projektu realizowanego na postawie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości RP.

Centra Arbitrażu i Mediacji zostały powołane w celu stworzenia przedsiębiorcom optymalnych i przyjaznych warunków sprawnego rozwiązywania konfliktów gospodarczych. Przedmiotem działania każdego CAM jest prowadzenie mediacji, w których co najmniej jedna ze stron jest przedsiębiorcą. Naszym celem jest popularyzacja i promocja idei mediacji wśród przedsiębiorców województwa świętokrzyskiego, jak również umożliwienie podnoszenia kompetencji mediatorów.

 

Niniejszym uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu dla środowiska mediatorów (mediatorów i innych pracowników centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych), które odbędzie się w dn. 30.09-01.10.2019 r. w Hotelu Uroczysko Spa & Business **** (Cedzyna 44D, 25-900 Kielce).

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy przesyłamy w załączeniu.

Termin zgłoszeń upływa 13.09.2019 r. (liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).

Zgłoszeń należy dokonywać na adres: sekretariat.CAM@siph.com.pl lub na adres siedziby SIPH, tj. ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce. Osobą do kontaktu ze strony SIPH jest p. Piotr Brych – Sekretarz CAM.

Szkolenie jest bezpłatne.

 

Zapraszam do udziału w szkoleniu

 

Formularz zgłoszeniowy:

Agenda spotkania

Formularz zgłoszeniowy

Zaproszenie

Powrót